Eigenschappen Fokkers Puppen Training Fotoboek Exposities Home Gastenboek  

Gehoorzaamheid | Behendigheid | Flyball | UV | VZH | Ringtraining

 


 

 
UV
 

 

 

Bij deze U.V. Uithoudings Vermogenproef komt het er op neer dat de hond naast de fiets, in een tempo dat ligt tussen de 12 en 15 km/uur, 20 kilometer aflegt. Tijdens deze 20 km. wordt er tweemaal gestopt (8 en 15 km) dan worden de voetzolen bekeken. Aan het einde van de 20 km. wordt er nog een eenvoudige appèloefening uitgevoerd. Tijdens de gehele U.V. proef wordt de hond geobserveerd door de keurmeester die het recht heeft om in te grijpen.
Aangezien de Foxterriër maximaal 10 tot 11 km/uur kan draven wat voor het examen te langzaam is, zal hij deze proef in galop moeten afleggen.
De U.V. training is intensief, je moet niet alleen rustig de conditie opbouwen maar ook de voetzolen moeten gehard worden.

Als je wilt stoppen met het fietsen moet je de conditie van de hond afbouwen. Door fietsen krijgt de hond een goede conditie (fysiek en geestelijk) maar ook ………… een hoop energie. Fietsen is een hele goede basis om in allerlei takken van de hondensport actief te zijn.

Examenreglement UV-examen

Loopoefening:

Het afleggen van een afstand van 20 km in een tempo van 12 - 15 km. per uur.

De aan de halsketting aangelijnde hond moet aan de rechterzijde van de geleider naast de fiets lopen. Een te haastig tempo dient vermeden te worden. De lijn moet niet te kort worden gehouden, opdat de hond zichzelf steeds aan het tempo kan aanpassen. Licht trekken door de hond aan de lijn is niet foutief, wel echter het voortdurend achterblijven van de hond.

Nadat een afstand van 8 km is afgelegd, wordt een pauze van 15 min. gegeven. Gedurende deze rust controleert de keurmeester in hoeverre de honden vermoeidheidsverschijnselen vertonen. Honden die een zeer vermoeide indruk maken, worden van het examen uitgesloten.

Na de pauze moet een afstand van 7 km worden afgelegd, waarop een rustpauze van 20 min volgt. Gedurende deze pauze moet de hond de gelegenheid gegeven worden zich vrij en ongedwongen te bewegen. De keurmeester controleert ook nu de honden op vermoeidheid en eventuele stukgelopen voetzolen. Oververmoeide honden en honden die hun voetzolen hebben stukgelopen, moeten van verdere deelname worden uitgesloten.

Na de pauze van 20 min moeten de laatste 5 km worden afgelegd. Hierna is er een pauze van 15 min, waarin weer de honden de gelegenheid moet worden gegeven zich vrij en ongedwongen te bewegen. De keurmeester onderzoekt nogmaals in hoeverre de honden oververmoeid zijn en of zij eventueel hun voetzolen hebben stukgelopen. De keurmeester en de examenleider begeleiden de honden op de fiets of in de auto. Om honden, die de prestaties niet kunnen volbrengen, te verzorgen en mee te nemen, is het gewenst een auto ter begeleiding van de honden mee te laten rijden, waarbij evt. ook een reserve fiets meegenomen kan worden.

Een hond, die blijk geeft elk temperament of iedere hardheid te missen, buitensporige vermoeidheidsverschijnselen vertoont of het tempo van ca. 12 km per uur niet kan volhouden, integendeel aanzienlijk meer tijd voor deze prestatie nodig heeft, moet worden afgewezen.

Gehoorzaamheidsoefening:

In aansluiting op de loopoefening, na de pauze van 15 min, moeten de geleiders zich op aanwijzing van de keurmeester met hun honden aan de voet opstellen voor de gehoorzaamheidsoefening. Iedere geleider moet met zijn hond daarbij de oefening "vrij volgen" tonen. De oefening mag ook aan de lijn uitgevoerd worden en moet geschieden volgens de bepalingen van IPO I; er wordt echter niet geschoten en niet door de groep gevolgd.

Het gebruik van een z.g.n. "Springer" is toegestaan.

Toelatingsbepalingen: minimale leeftijd: 16 maanden - maximale leeftijd: 6 jaar

(Examenreglement van Commissie Werkhonden
ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland)